Teokset

TAAJUUS (2018)

Teossarja oli ensimmäistä kertaa esillä Galleria G12 Kuopio 24.3.-19.4.2018
Näyttelyä on tukenut Kauno ry.


PINTAJÄNNITYS (2017)

Teossarja oli ensimmäistä kertaa esillä Porvoon Taidehallissa 19.5.-11.6.2017


THE ARROW OF TIME HAS LOST ITS HEAD (2016)

Teossarja oli ensimmäistä kertaa esillä Promenadigalleriassa, Hyvinkäällä 6.-24.8.2016


MATKALLA (2016)

Katso video YouTubesta >>


PITKÄ HETKI (2016)

Teossarja oli ensimmäistä kertaa esillä Taidekeskus Mältinrannan Studiossa 2.1.-19.1.2015. Näyttely oli yhdessä kuvanveistäjä Virva Kanervan kanssa. Pitkä hetki -teossarjassa kuvaan aikaa tasakylkisenä puolisuunnikkaana, ja yritän löytää ajan olemusta tekemällä muotokuvia siitä. Teoksissa aika näyttäytyy yksinäisenä ”hahmona” ilman kokijaa.


THE JOURNEY TO THE LAND OF THE STATIC TURNIP (2015)

Teossarja oli ensimmäistä kertaa esillä Galleria Uudessa Kipinässä (21. vuosisadan biotieteet) 2015. Näyttely oli yhdessä kuvanveistäjä Virva Kanervan kanssa.

Sarjan teokset ovat värikkäitä taidegrafiikan vedoksia, joissa muutamat selkeät muodot näyttelevät pääosaa. Näennäisen abstraktit teokset kertovat kuitenkin tarinan. Projisoin teosten elottomiin, geometrisiin muotoihin inhimillisiä piirteitä. Nämä muodot tekevät ja toimivat itsenäisinä niille asetetussa ympäristössä.

Sarja ollut esillä myös Galleria Huudossa, Helsingissä 2015.


ADVENTURES OF THE SQUARE (2014)

Teossarja on kahdeksan osainen. Adventures of the Square -sarjassa nimensä mukaisesti seikkailee neliö (tai ”venytetty” neliö). Teossarjassa käydään läpi neliön ”valtakausi”, joka päättyy teokseen Vanishing Square (häviävä/katoava neliö).

Sarja ollut ensimmäistä kertaa esillä Galleria oyoy:ssa Lahdessa, vuonna 2014.


BLACK PORTRAITS – MUSTAT MUOTOKUVAT (2012)

Musta väri liitetään usein pimeään, tuntemattomaan, salaiseen tai piilossa olevaan, ja musta luo tietyn arvoituksen itsensä ympärille. Muotokuvan ajatellaan puolestaan paljastavan jotain kohteestaan. Musta muotokuva, mustuudestaan huolimatta, tarjoaa jotain tulkittavaa kohteestaan – kontrasti vaaleampaan taustaan paljastaa selkeän muodon, joka luo kohteelle luonteen.


THESE TREES ARE HOLES FOR THE KEYS (2011)

Näissä teoksissa olen kuvannut yksittäisen ihmisen hetkellisyyttä. Ihminen on kuitenkin lajina onnistunut muokkaamaan ympäristöään huomattavilla tavoilla.


META I-IV (2010)

jälkeen, takana, muuttunut, muuttaa, ulkopuolella…


EVENT HORIZON (2010-2011)

Teossarjassa Event horizon olen keskittänyt päähuomion yksinkertaiseen muotoon. Tausta häviää viitteelliseksi massaksi tai liikehämyksi – ikään kuin istuisin pohtimassa yksikertaista ongelmaa, pulmaa tai arvoitusta eräänlaisessa aikakuplassa muun maailman sinkoillessa ympärilläni. Aivan kuin katsoisin tapahtumahorisonttiin, jossa aika näyttää pysähtyneen.

Evet horizon- töissä halusin käsitellä toki myös konkreettista avaraa tilaa, mutta erityisesti ihmismielen hiljaista tilaa, jossa voi tutkiskella yksinkertaisten asioiden todenmukaisuutta ja kauneutta.

We cannot display this gallery

THE JOURNEY (LÖYTÖRETKI) (2009)

Matka, muutos, uuden löytäminen, kokemus, pyrkimys…


SE KAIKKI TAPAHTUI VUORISTOSSA (2009)

Ensimmäiset näyttelyssä olleet monotypia/kuivaneula työni olivat esillä Helsingissä, Galleria Art Fridassa vuonna 2009. Näillä töillä on erityinen paikka sydämessäni. Sarjan nimi on ”Se kaikki tapahtui Vuoristossa”