_manual spectrogram(s)

_project
Visuaalisia tutkimuksia äänimaisemista.
Improvised visual studies of sounds.

Spektrogrammihiilipiirros

Spektrogrammihiilipiirrokset ovat improvisoituja visuaalisia tutkimuksia äänimaisemista tai musiikista. Ääni on konteksti, johon pikkuhiljaa rakentuu maisema auditiiviseen tunnelmaan reagoiden. Toisinaan muusikko ja kuvataiteilija toimivat vuorovaikutteisesti toisiinsa reagoiden. Yhdessä kuva ja ääni luovat vahvan esitysmäisen installaation.

Spectrogram charcoal drawings are improvised visual studies of sounds, soundscapes or music. Sound is the context in which the landscapeish drawing gradually builds in as a response or reaction to the auditory atmosphere. Sometimes the musician and the visual artist interact by reacting to each other. Together, the image and sound create a strong performance-like installation.

JLOiSTÓ & K155A