_neonkeltaisen pelko

_exhibition
Neonkeltaisen pelko
@GUK (Galleria Uusi Kipinä)
4.–22.10.2023

Neonkeltaisen pelko on moniaistillinen teos, joka kutsuu näyttelykävijät osallistavaan teokseen. Teoksessa keskitytään käsittelemään pelkoa, epävarmuutta ja epäonnistumisen mahdollisuutta. Näyttelyn visuaalinen ilme luo kontrastia tässä hetkessä tekemisen ja tulevaisuudessa odottavan välille.

Teoksessa käsitellään pelkoa. Pelko on tarpeellinen tunne, joka kuitenkin saattaa myös lamaannuttaa ja olla este kasvulle ja henkilökohtaiselle kehitykselle. Teoksen tarkoituksena on kannustaa näyttelykävijää astumaan omalle epämukavuusalueelleen ja löytämään mahdollisuuksia epävarmuudesta. Epäonnistuminen on tärkeä osa oppimisen prosessia. Epäonnistuminen on aarre. 

Neonkeltaisen pelko -teoksessa näyttelyvieras voi osallistua teokseen piirtämällä. Niin onnistuneet kuin epäonnistuneetkin tuotokset saa asettaa joko kaikkien nähtäville seinälle tai näyttelytilassa oleviin roskakoreihin. 

Teokseen kuuluu äänimaisema, jossa kuuluu taiteilijan oma hiilipiirtämisen ääni. Äänimaiseman voi tulkita esimerkiksi taiteilijan läsnäolona tai samuutena. Äänimaisema kannustaa näyttelykävijää tarttumaan annettuun haasteeseen. 

Neonkeltainen on kirkas ja voimakas väri, ja sitä on vaikea sivuuttaa. Kirkas keltainen liitetään usein positiivisuuteen, onnellisuuteen, lämpöön ja viisauteen. Toisaalta se on myös varoituksen väri, ja erityisesti neonkeltaista käytetään usein esimerkiksi huomiovaatteissa.

Teokseen osallistuneiden tuotoksista julkaistaan myöhemmin e-kirja.

Neonkeltaisen pelko (Fear of Neon Yellow) is a multisensory artwork that invites exhibition visitors to participate in the piece. The artwork focuses on addressing fear, uncertainty, and the possibility of failure. The visual aesthetics of the exhibition create a contrast between the act of being in the present moment and what awaits in the future.

The artwork delves into the concept of fear. Fear is a necessary emotion, but it can also paralyze and hinder personal growth and development. The purpose of the artwork is to encourage exhibition visitors to step out of their comfort zones and discover opportunities within uncertainty. Failure is an essential part of the learning process. Failure is a treasure.

In ”Fear of Neon Yellow,” exhibition attendees can participate by drawing. Both successful and unsuccessful creations can be displayed on the wall for everyone to see or placed in trash cans within the exhibition space.

The artwork includes an audio landscape featuring the artist's own sound of charcoal drawing. The audio landscape can be interpreted as the artist's presence or absence. It encourages exhibition visitors to embrace the given challenge.

Neon yellow is a bright and powerful color that is hard to ignore. Bright yellow is often associated with positivity, happiness, warmth, and wisdom. On the other hand, it is also a warning color, and neon yellow is frequently used in attention-grabbing attire, for example.

An e-book will be published later featuring the creations of those who participated in the artwork.